08 01 02 03 04 05 06 07

Zápis k povinné školní docházce

Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021

Změna organizace zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

V souladu s Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 ze dne 18. 3. 2020, č. j.: MSMT-12639/2020-1, se mění způsob organizace zápisu do 1. ročníku základní školy jako součásti Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, následujícím způsobem.

Zápis proběhne ve dnech 1. 4. 2020 - 15. 4. 2020

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zákonný zástupce dítěte doručí ve výše uvedeném termínu přihlášku dítěte k zápisu k povinné školní docházce, případně žádost o odklad povinné školní docházky doloženou doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, a to některým z následujících způsobů.

1. do datové schránky školy (ieegh5c),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

3. poštou na adresu Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, Tyršova 609, Konice, 79852.

4. osobně.

Osobní podání žádosti bude možné v období  1. 4. 2020 - 15. 4. 2020 v pracovní dny v době od 9.00 do 12.00 hodin. Příjem žádostí bude organizován s ohledem na aktuální hygienické požadavky.

Prosíme zákonné zástupce, aby upřednostnili distanční formu předání žádosti.

Kritéria přijetí k povinné školní docházce se nemění.

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na přístupném místě na  nástěnce u hlavního vchodu do školy tak, aby byl čitelný zvenčí a na webových stránkách školy: www.gymnazium-konice.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 30. 4. 2020. Oznámení o přidělení registračního čísla bude zákonným zástupcům zasláno poštou.

Zákonní zástupci, kteří mají zájem o docházku dítěte do školní družiny, mohou podat přihlášku do družiny současně s přihláškou k zápisu.

Formuláře

Přihláška dítěte k zápisu k povinné školní docházce - zde

Žádost o odklad povinné školní docházky - zde

Přihláška do školní družiny - zde

Kriteria pro přijetí do školní družiny - zde

 

Číst dál: Zápis k povinné školní docházce

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS