Školní poradenské pracoviště

Telefon: 582 302 677

Poskytování poradenských služeb ve škole je zabezpečováno školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce, dva školní metodici prevence a speciální pedagog, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatnou komplexní poradenskou službu žákům, zákonným zástupcům a pedagogům souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních,  ve znění pozdějších předpisů

Číst dál: Školní poradenské pracoviště

Přestup žáků

Přestup žáka základní školy na jinou základní školu

Přestup žáka střední školy do jiné střední školy

Převedení žáka nižšího gymnázia do základní školy

Číst dál: Přestup žáků

Povolení pokračování v základním vzdělání

Ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, povolit v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 školského zákona pokračování v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku.

Číst dál: Povolení pokračování v základním vzdělání

Individuální vzdělávací plán

V souladu s § 18  zákona č.561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

Číst dál: Individuální vzdělávací plán

Pedikulóza - informace pro rodiče

Pedikulóza - sdělení pro rodiče

Další informace - http://www.khsolc.cz/ves_detska.html

Sešity a pomůcky na 2. stupni ZŠ a nižším gymnáziu

6. ročník   7. ročník   8. ročník   9. ročník   prima   sekunda   tercie   kvarta

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS